Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Ordförande konstaterar ledamöterna i svenska förskoleverksamhets-​ och utbildningssektionen och övriga närvarande samt sammanträdets laglighet och beslutförhet.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tony Björk, tony.bjork@kirkkonummi.fi

Ordförande konstaterar ledamöterna i svenska förskoleverksamhets-​ och utbildningssektionen och övriga närvarande samt sammanträdets laglighet och beslutförhet.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade konstatera att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört.

 


Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Käsitellyt asiat