Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Val av serviceproducent för eftermiddagsverksamhet för läsåret 2019-2020, option för två läsår

KIRDno-2018-1422

Valmistelija

  • Kaisa K. Ojanen, kaisa.ojanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Bildnings- och fritidsnämnden beviljar bidrag till serviceproducenter som ordnar eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt kapitel 8a i lagen om grundläggande utbildning. Organisationer, församlingar, sammanslutningar och privata serviceproducenter kan söka som serviceproducenter för eftermiddagsverksamhet för skolelever. Serviceproducenterna väljs för läsåret 2019–2020 med option för två läsår. Bildnings- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 31.10.2018 § 57 godkänt förutsättningarna och urvalskriterierna med tillhörande poängsättningsmodell för serviceproducenter för eftermiddagsverksamhet.

Enligt förvaltningsstadga omfattar svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen  ärenden angående morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever till den del de gäller språkgruppen i fråga.

Ansökan som serviceproducent har delgetts i Kirkkonummen Sanomat och på kommunens webbsidan 2.12.2018. Ansökningstiden slutade 31.12.2018. Folkhälsan Välfärd Ab har inom utsatt tid ansökt till serviceproducent för svenskspråkig eftermiddagsverksamhet vid Karuby skola. Sökanden uppfyller alla förutsättningar som har getts för serviceproducenterna.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar att välja Folkhälsan Välfärd Ab som serviceproducent för eftermiddagsverksamhet i Karuby skola för läsåret 2019-2020 med option för två läsår.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Folkhälsan Välfärd Ab, Karuby skola/tf. rektor Teresia Kajanti