Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Godkännande av verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet

KIRDno-2019-24

Valmistelija

  • Kaisa K. Ojanen, kaisa.ojanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Utbildningsstyrelsen beslutade om nya grunder för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen 19.1.2011 att iakttas fr.o.m. 1.8.2011. De nya grunderna förutsätter att anordnarna av morgon- och eftermiddagsverksamhet reviderar sina lokala verksamhetsplaner, och svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden har, 26.10.2011 § 59, godkänt verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Enligt förvaltningsstadga godkänner svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen  verksamhetsplanen för i lagen om grundläggande utbildning föreskriven morgon- och eftermiddagsverksamhet för sin språkgrupps del.

Eftersom principerna för eftermiddagsverksamheten har ändrats och specificerats efter år 2011, måste Kyrkslätts verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet uppdateras. Ändringar som har gjorts i verksamhetsplanen är små och gäller huvudsakligen avgifter och antagningskriterier.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar godkänna verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever i enlighet med bilagan.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Förmännen för eftermiddagsklubbarna