Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 10.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Justering av protokoll

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Svenska förskoleverksamhets-​ och utbildningssektionen beslutar

1. välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde

2. justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:

Fredag 12.1.2018 skickas protokollet elektroniskt till ordförande och protokolljusterarna,​ som meddelar sitt godkännande senast måndag 15.1.2018. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt,​ anses protokollet vara godkänt. Protokollet undertecknas till exempel vid följande sammanträde.

Protokollet är offentligt framlagt onsdag 17.1.2018 på kommunens webplats och i kommunhusets tredje våning,​ bildnings-​ och fritidstjänsterna. Den allmänna besvärstiden inleds torsdag 18.1.2018.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tony Björk, tony.bjork@kirkkonummi.fi

Till protokolljusterare föreslås Jesper Eklund och Michaela Kartano.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade välja Jesper Eklund och Thorolf Sjölund till protokolljusterare.


Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.