Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 3.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Jolkbyn päiväkodin lakkauttaminen 1.8.2019

KIRDno-2018-1534

Valmistelija

  • Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Perustelut

Taustaa

Jolkbyn päiväkodissa on kärsitty sisäilmaongelmista pitkään. Rakennukseen on tehty korjaustoimenpiteitä olosuhteiden parantamiseksi, mutta perusteellista peruskorjausta ei ole toteutettu. Rakennuksessa esiintyy uusia sisäilmaolosuhteisiin vaikuttavia vaurioita toistuvasti. Tilanteen parantamiseksi tulisi päiväkoti peruskorjata kokonaisuudessaan.

Jolkbyn päiväkodin toiminnan siirtämisestä väliaikaistiloihin sovittiin 13.11.2018 yhdessä kuntatekniikan ja varhaiskasvatuksen johdon kanssa. Huoltajia tiedotettiin väliaikaistilojen sijainnista ja niihin siirtymisen aikataulusta. Jolkbyn päiväkodissa järjestettiin huoltajille tiedotustilaisuus 22.11.2018. Tilaisuudessa käytiin läpi Jolkbyn päiväkodin toiminnan väliaikaistiloihin siirtymisen syitä, kerrottiin suunnitelluista väistötiloista ja myös mahdollisuudesta hakeutua yksityiseen päiväkotiin palvelusetelillä. Huoltajille jaettiin kyselylomake, jolla selvitettiin perheiden toiveita väistötilan sijainnista. Tilaisuudessa vastattiin myös huoltajia askarruttaviin kysymyksiin. Suunnitelma lapsikohtaisesta sijoittumisesta väistötiloihin ja päätökset niistä tehtiin huoltajien kyselyn pohjalta. Tieto perheille lähetettiin 30.11.2018. Perheet saivat vielä 12.12.2018 erikseen tiedon henkilöstön sijoittumisesta väistötilojen lapsiryhmiin

Päiväkodinjohtaja järjesti henkilöstölle henkilökohtaisen keskustelumahdollisuuden väistötilasuunnitelmiin liittyen.  Henkilöstölle järjestettiin myös kaksi erillistä keskustelutilaisuutta, jossa keskustan alueen palveluohjaaja oli mukana. Näissä keskusteltiin henkilökunnan kysymysten pohjalta Jolkbyn päiväkodin tilanteesta ja kerrottiin muissa kunnallisissa päiväkodeissa avoinna olevista vakinaisista vakansseista tai sijaisuuksista. Henkilöstölle järjestettiin YT-tilaisuus 10.12.2018 väistötiloihin siirtymisestä. Varsinainen siirtyminen väistötiloihin tapahtui vuodenvaihteessa.

Jolkbyn päiväkodin lapset siirtyivät Sepänkannaksen (5) ja Kantvikin päiväkoteihin (24). Kantvikin päiväkotiin siirtyneistä 17 oli vuorohoidossa ja 7 esiopetuksessa. Heikkilän kouluun siirtyi 21 esiopetuksessa olevaa lasta ja alueen yksityiseen päiväkotiin hakeutui 25 lasta. Yhteensä 75 lasta siirtyi muihin varhaiskasvatuspaikkoihin.

Henkilökunta siirtyi suunniteltuihin väistötiloihin kolmea henkilöä lukuun ottamatta; yksi siirtyi yksityiselle palveluntuottajalle, toinen muusta kunnallisesta päiväkodista tarjottuun sijaisuuteen ja kolmannen työsuhde päättyi määräaikaisuuden päätyttyä.

Toimivalta: Kunnanvaltuusto päättää päiväkodin, koulun ja toimintayksikön perustamisesta tai lakkauttamisesta jaostojen ehdotuksesta.

Perusteet päiväkodin lakkauttamiselle

Jolkbyn päiväkoti vaatisi erittäin kattavan peruskorjauksen, jotta olosuhteet rakennuksessa saataisiin kuntoon. Toiminta oli suunniteltu siirtyvän Jokirinteeseen sen valmistuttua. Jokirinteen oppimiskeskuksen arvioitu valmistumisajankohta on vuoden 2020 lopussa. Kuntatekniikan mukaan Jolkbyn päiväkodin rakennus on tarkoitus purkaa vuoden 2019 aikana.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää

  1. omalta osaltaan hyväksyä, että Jolkbyn päiväkoti lakkautetaan 1.8.2019 alkaen
  2. esittää sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että Jolkbyn päiväkoti lakkautetaan 1.8.2019
  3. tarkastaa pöytäkirjan tomän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.