Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 30.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Varhaiskasvatuksen starttirahahakemus / Touhula Varhaiskasvatus Oy

KIRDno-2017-1039

Valmistelija

  • Tarja Kotamäki, tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Touhula Varhaiskasvatus Oy on lähettänyt starttirahahakemuksen 2.1.2018 toimintansa aloittaneen yksityisen Touhula Laajakallion päiväkodin toiminnan tukemiseksi. Starttirahahakemus vaadittavine liitteineen on saapunut kuntaan 9.4.2018. Touhula Varhaiskasvatus Oy hakee starttirahaa 108 000 €. Liitteissä on mukana suunnitelma starttirahan käytöstä.

Liitteissä ei ole mukana starttirahan määrää vastaavaa pankkivakuutta. Pankkivakuuden voi toimittaa sen jälkeen, kun starttirahasta on tehty päätös.

Päiväkoti, jolle starttirahaa haetaan

Päiväkoti sijaitsee Laajakalliossa osoitteessa Kotitontuntie 18, 02400 Kirkkonummi.

Päiväkodissa on varaus 72 lapselle. Toiminnan alkaessa tammikuussa, lapsia aloitti 7 ja tällä hetkellä lapsia on 9.

Henkilöstömäärä suhteessa lapsilukumäärään on päivähoitoasetuksen 6 §:n mukainen.

Starttirahan maksamisen periaatteet ja starttirahan lakkauttaminen

Yksityiselle päivähoitopalvelun tuottajalle on maksettu uudesta hoitopaikasta perustamisrahaa kertakorvauksena tarkoituksena tukea uusien hoitopaikkojen syntymistä. Perustamismääräraha on maksettu arvioitujen perustamiskulujen perusteella ja se on enimmillään 1500 €/perustettu uusi hoitopaikka. Uuden hoitopaikan perustamisraha on myönnetty päiväkodin käynnistämiseen tarvittavan irtaimiston, toimintavälineistön ja -materiaalin kustannuksiin.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on 2.5.2018, § 18 päättänyt lakkauttaa starttirahan maksamisen 1.8.2018 alkaen, jolloin palveluseteli astuu voimaan. Palvelusetelin sääntökirjassa edellytetään, että palveluntuottaja ei saa kunnan antamaa tukea tai muuta julkista tukea palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin. Kyseinen päiväkoti on hakeutunut ja hyväksytty palvelusetelituottajaksi 1.8.2018 alkaen.

Starttirahahakemuksen liitteet ovat nähtävänä kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää

1. maksaa Touhula Varhaiskasvatus Oy:lle 13 500 €:n starttirahan kevään 9 hoitopaikan mukaisesti

2. että maksu laitetaan täytäntöön sen jälkeen, kun Touhula Varhaiskasvatus Oy on toimittanut starttirahaa vastaavan pankkivakuuden Kirkkonummen kunnalle

3. että starttirahan myöntämisperiaatteet (siv 25.5.2016, § 37 ja 2.5.2018, § 18) liitetään hakijalle lähtevän päätöksen mukaan.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaan.

 

Tiedoksi

Touhula Varhaiskasvatus Oy