Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä OMNIA 1.1.2019 lukien

KIRDno-2017-1623

Valmistelija

  • Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Jäsenkuntien hallitukset päättivät tammikuussa 2018  antaa sivistystoimen johtajan ja kuntayhtymän johtajan yhteistyössä elinkeinojohtajan kanssa tehtäväksi valmistella kaupungin-/kunnanhallituksille kokonaisselvityksen Omnia-konsernin tulevasta rakenteesta, vaihtoehdoista yhtiöittämisen mahdolliseksi ratkaisemiseksi, Omnian ja jäsenkuntien yhteistyön syventämisestä, Omnian kansainvälisen roolin rakentumisesta ja korkeatasoisen, koulutus- ja työelämätarpeita palvelevan koulutus- ja ohjausjärjestelmän varmistamisesta.

Selvitystyötä on ohjannut työryhmä, jonka kokoonpanossa on ollut Espoosta sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälä ja elinkeinojohtaja Tuula Antola, Kirkkonummelta opetustoimen johtaja Leila Kurki, (elinkeinojohtaja Risto Nikunlaakso 18.6.2018 saakka), Kauniaisista sivistystoimenjohtaja Heidi Backman sekä valmistelijoina Omniasta kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko ja hallintojohtaja Tapio Siukonen.

Kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko esitteli tiedotustilaisuudessa 30.5.2018 kunnanhallitukselle, suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle sekä kuntakehitysjaostolle luonnoksen Omnian tehtävistä, palvelurakenteesta, kotimaan liiketoiminnasta , yrittäjäpalveluista ja taloudesta. Päivitetty esitys liitteenä.

Muuttuneiden tehtävien perusteella esitetään jäsenkunnille Omnian tehtävien laajentamista seuraavilla osa-alueilla:

-Aikuisten perusopetuksen hoitamisesta tehdään sopimus Omnian kanssa

-Tarjotaan Omnian osaamiskeskuksen palveluja jäsenkuntien kaikkia maahanmuuttaja taustaisia asukkaita palvelevana yksikkönä; esim nuorten työpajalaskutus-periaatteella

-Omnian toiminta osana Espoo Services-yrityspalveluita laajennetaan koskemaan myös Kirkkonummea ja Kauniaisia

-Käynnistetään Omnian kehittämiseksi jäsenkuntien, yritysten, yhteisöjen ja Omnian hallituksen nimeämä advisory board.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan esityksen.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 
Opetustoimen johtaja Leila Kurki oli kokouksessa läsnä tämän pykälän aikana.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.