Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Puheenjohtaja toteaa suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenet ja muut läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Majanen, erkki.majanen@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti todeta kokouksen laillisesti  koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.