Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kirkkonummen kulttuuristrategian valmistelu

KIRDno-2018-1254

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja käytti otto-oikeutta vapaa-aikajaoston päätökseen 19.9.2018 § 62 Kirkkonummen kulttuuristrategia, strategiatyön käynnistäminen.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli asian 31.10.2018 § 58 ja päätti palauttaa Kirkkonummen kulttuuristrategian laadintaa koskevan strategiatyön käynnistämisen vapaa-aikajaoston käsiteltäväksi ja evästää kulttuuristrategian laadintaa koskevaa strategiatyön käynnistämistä seuraavasti: ohjausryhmässä olisi hyvä olla luottamushenkilöitä kunnan eri toimialoilta. Tällöin voidaan laatia laajempi ja eri näkökulmia huomioon ottava kulttuuristrategia. Ohjausryhmän kokoonpano voisi olla 6-7 henkilöä toimielimistä vapaa-aikajaosto, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, perusturvalautakunta, kuntakehitysjaosto, rakennus- ja ympäristölautakunta tai kuntatekniikan lautakunta sekä suomen- että ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto.

 

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää asettaa ohjausryhmän kulttuuristrategian laadintaa varten.

Käsittely

Keskustelun aikana jäsen Suominen ehdotti, että vapaa-aikajaosto perustaa ohjausryhmän kulttuuristrategian valmistelua varten ja nimeää ryhmän puheenjohtajaksi vapaa-aikajaoston puheenjohtaja Antti Kilapan sekä jäseneksi Kerstin Grönqvistin, sekä esittää sivistys-​ ja vapaa-​aikalautakunnalle,​ perusturvalautakunnalle,​ kuntakehitysjaostolle,​ kuntatekniikan lautakunnalle sekä suomen-​ että ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle, että se nimeää keskuudestaan yhden jäsenen työryhmään. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

 

 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti

1

perustaa ohjausryhmän kulttuuristrategian valmistelua varten

2

nimetä ohjausryhmän puheenjohtajaksi vapaa-aikajaoston puheenjohtajan Antti Kilapan sekä jäseneksi Kerstin Grönqvistin

3

esittää sivistys-​ ja vapaa-​aikalautakunnalle,​ perusturvalautakunnalle,​ kuntakehitysjaostolle,​ kuntatekniikan lautakunnalle sekä suomen-​ että ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle, että se nimeää keskuudestaan yhden jäsenen työryhmään.

Valmistelija

  • Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikajaosto päätti 19.12.2018 § 89 perustaa ohjausryhmän kulttuuristrategian valmistelua varten, nimetä ohjausryhmän puheenjohtajaksi vapaa- aikajaoston puheenjohtajan Antti Kilapan sekä jäseneksi Kerstin Grönqvistin sekä esittää sivistys- ja vapaa- aikalautakunnalle, perusturvalautakunnalle, kuntakehitysjaostolle, kuntatekniikan lautakunnalle sekä suomen- että ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle, että se nimeää keskuudestaan yhden jäsenen työryhmään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto nimeää keskuudestaan yhden jäsenen kulttuuristrategian valmistelua varten perustettuun ohjausryhmään.

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti yksimielisesti nimetä jaoston puheenjohtajan Erkki Majasen kulttuuristrategian ohjausryhmään.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.