Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Väistötilojen hankinta Nissnikun koululle

KIRDno-2017-1216

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon jaosto päätti kokouksessaan 29.11.2017 § 46, että Nissnikun koulun oppilasmäärän kasvun vuoksi selvitetään mahdollisuudet sijoittaa koululle lisätilaa noin 200 oppilaalle.

Lisäksi osana väistötila-arviointia tarkistetaan yhteistyössä sivistystoimen viranhaltioiden kanssa kunnan alueellinen palvelutarve lyhyen (n. 5-10 v.) tähtäimen ja tarvittaessa pitkän osalta.

Toimitilapalvelut on aloittanut selvityksen laatimisen ja toimitilapäällikkö esittelee kokouksessa tilannekatsuksen väistötilojen osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto merkitsee tiedokseen väistötilojen tilannekatsauksen.

Käsittely:

Esittelijän esitti seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Palvelutuotannon jaosto päättää käynnistää väistötilojen hankinnan valmistelun siten, että väistötilat olisivat käytössä 1.1.2019:

- Nissnikun koululle noin 240 oppilaan väistötila
- Gesterbyn koulukeskukseen noin 240 oppilaan väistötila
- Kirkkoharjun koulukeskukseen noin 240 oppilaan väistötila

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon jaosto on 29.11.2017 § 46 päättänyt, että Nissnikun koululle hankitaan 1.1.2019 alkaen väistötilat 240 oppilaalle.

Kuntotutkimuksen perusteella Nissnikun koulun nyt 1–4 -vuosiluokkien käytössä olevaa rakennusta ei kannata peruskorjata. Rakennus on purettava ja korvattava uudella. Sen sijaan 5 - 9 -vuosiluokkien käytössä nyt oleva rakennus on peruskorjauskelpoinen.

Lukuvuonna 2017 - 2018 koulussa on 1–4 -vuosiluokan oppilaita 184 ja 5–9 -vuosiluokan oppilaita 483 (yhteensä 667). Väistötilat riittävät alakoululaisten sijoittamiseksi uusiin tiloihin, mutta toisen koulurakennuksen peruskorjauksen ajaksi on saatava lisää väistötiloja. Väistötiloja tarvitaan nyt lisää myös sisäilmaongelmien vuoksi, joten jo päätettyjen tilojen lisäksi tulisi ensi vuoden alusta saada toinen 240 oppilaan väistötilarakennus.

Peruskorjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta riippuu, tarvitaanko koululle vielä kolmas väistötila 240 oppilaalle. Tämä selviää tarve- ja hankesuunnittelun edetessä.

Kaavoituksen toteutuksen tuottaman väestönkasvun vuoksi Nissnikun koulun oppilasmäärä kasvaa 700:ään. Koulu on nyt mitoitettu 580 oppilaalle. 

Sivistys- ja vapaa-aikatoimen palveluverkkoselvityksen päivitys on käynnissä, ja se tulee luottamuselinten käsittelyyn todennäköisesti syksyllä 2018.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää esittää palvelutuotannon jaostolle, että Nissnikun koululle hankitaan pikaisesti toinen väistötilarakennus 240 oppilaalle.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti yksimielisesti esittää palvelutuotannon jaostolle, että Nissnikun koulun oppilaille hankitaan pikaisesti toinen väistötilarakennus 240 oppilaalle soveltuvalle tontille.

 

Tiedoksi

Palvelutuotannon jaosto, Nissnikun koulu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.