Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Selvitys päiväkotien ja koulujen väistötiloista toimialalla

KIRDno-2017-1216

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Gesterbyn koulun, Kirkkoharjun koulun ja Nissnikun koulun sisäilmaongelmat ovat pakottaneet kunnan hankkimaan väistötiloja opetusta varten. Kunnanvaltuusto hyväksyi 28.5.2018 esitetyt väistötilaparakit em. kouluille. Potentiaaliaia muita väistötiloja on myös etsitty kunnan omista ja ulkopuolisilta vuokrattavista tiloista. 

Kirkkoharjun koulu saa parakkien lisäksi väistötiloja 5.–6. vuosiluokkien oppilaille ja pienryhmille (n. 140–200 oppilasta) Nordea-pankin entisistä tiloista Aseman Ostarilla. Tilat otetaan käyttöön, kun käyttötarkoituksen muutos on hyväksytty (22.8.2018).

Kuntatekniikka on tutkinut väistötiloja seuraavissa kiinteistöissä: Aavaranta, Killinmäki, Jorvas High-teck Center, Omnia. Joko tiloja ei ole ollut saatavilla tai tilojen kunto on ollut liian huono, joten näistä kohteista ei ole ollut väistötiloiksi.

Kunnan omista tiloista on selvitetty mm. yksityisten päiväkotien tilamahdollisuuksia sekä lakkautettujen koulujen (Oitbacka, Friggesby) käyttöä väistötiloina. Lisäksi on selvitetty, mahtuuko muiden koulujen ryhmiin oppilaita väistyvistä kouluista. Liitteenä on tarkempi selvitys väistötilatutkimuksista sekä taulukko eri vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää merkitä selvityksen tiedoksi.

 

Kunnanhallituksen edustaja Ari Harinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.25.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaan.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.