Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suomenkielinen varhaiskasvatus-​ ja opetusjaosto päättää

1. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2. tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Perjantaina 24.8.2018 lähetetään pöytäkirja sähköisesti pöytäkirjantarkastajille,​ jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 27.8.2018. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä,​ pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä keskiviikkona 29.8.2018 kunnan kotisivuilla ja kunnantalon kolmannessa kerroksessa,​ sivitys-​ ja vapaa-​aikapalveluiden toimiala. Yleinen muutoksenhaku alkaa torstaina 30.8.2018.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Majanen, erkki.majanen@kirkkonummi.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Nina Serow ja Susan Honka,​ varalla Vesa Tarkkanen.

 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Serow ja Susan Honka.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.