Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Koulukuljetuspalvelujen tilannekatsaus Kirkkonummella lv. 2018-2019

KIRDno-2018-1179

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintopäällikkö Tiina Koivisto esittelee kokouksessa koulukuljetuspalvelujen nykytilannetta Kirkkonummella.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää merkitä koulukuljetuspalvelujen tilannekatsauksen tiedoksi.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaan.

 

Hallintopäällikkö Tiina Koivisto oli kokouksessa läsnä tämän pykälän aikana.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.