Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 22.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Valmistelija: Monica Smeds, palvelusihteeri

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Majanen, puheenjohtaja

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää

1. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan, pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Anna Kylmänen ja Susan Honka

2. tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Perjantaina 24.11.2017 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 27.11.2017. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus ja opetusjaosto:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Mari Toikka ja Susan Honka.

.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.