Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 22.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston kokouksissa

KIRDno-2017-1287

Valmistelija

  • Tiina Koivisto, hallintopäällikkö, tiina.koivisto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hallintosäännössä (§ 10, 1.6.2017) on määritelty, että kunnassa on nuorisovaltuusto, jonka kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa, kuntatekniikan lautakunnassa, suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa, ruotsinkielisessä varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa sekä vapaa-aikajaostossa sekä kutsuttuna muissa toimielimissä (§ 168 hallintosääntö 1.6.2017).

Kirkkonummen nuorisovaltuusto järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan 31.10.2017. Nuorisovaltuustossa on 13 nuorisovaltuutettua.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Saga Lavi, 1. varapuheenjohtajaksi Emma Alppi, 2. varapuheenjohtajaksi Arttu Leskinen ja sihteeriksi Aapo Saranpää.

Nuorisovaltuusto valitsi edustajansa seuraaviin lautakuntiin ja jaostoihin:

  • Kuntatekniikan lautakunta: Akseli Kiviniemi ja varaedustaja Arttu Leskinen
  • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta: Onni Virtanen ja varaedustaja Akseli Jokinen
  • Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto: Alexandra Obrey ja varaedustaja Rasmus Lundell
  • Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto: Arttu Leskinen ja varaedustaja Kaisa Klippi
  • Vapaa-aikajaosto: Aapo Saranpää ja varaedustaja Ville Nenonen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle tiedoksi, että nuorisovaltuustoa edustaa vapaa-aikajaostossa puhe- ja läsnäolo-oikeudella Arttu Leskinen ja hänen ollessa estynyt  Kaisa Klippi.
Läsnäolo-oikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin asioihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.