Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 22.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Valmistelija: Monica Smeds, palvelusihteeri

Puheenjohtaja toteaa suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenet ja muut läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

 

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Majanen, puheenjohtaja

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää todeta kokouksen laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.