Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Palvelusetelin sääntökirja

KIRDno-2017-1228

Valmistelija

  • Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelusetelin käyttöönotto 1.8.2018 alkaen

Palvelusetelin käyttöönoton periaatteita ja kustannusvaikutuksia on käsitelty aiemmin suomenkielisessä jaostossa 18.10.2017 ja ruotsinkielisessä jaostossa 25.10.2017 sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 1.11.2017 ja 13.12.2017. Palvelusetelin käyttöönotosta on laadittu vaikutusten ennakkoarviointi yhdessä yksityisten palveluntuottajien kanssa.  Talousarvion 2018 mukaan varhaiskasvatuksen palveluseteli otetaan määräaikaisena käyttöön kahdeksi - neljäksi vuodeksi 1.8.2018 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisän rinnalleTavoitteena on, että yksityisen palvelutuotannon osuus koko varhaiskasvatuksen palvelutuotannosta on 25 %. Palvelusetelin sääntökirja on hyväksytty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 13.12.2017.

Sääntökirja

Palvelusetelin sääntökirjassa määritellään palveluntuottamisen lainsäädäntöön, palveluseteliasiakkuuteen, palvelusetelin arvoon, palveluntuottajan ja kunnan velvoitteisiin, sääntökirjan noudattamisen valvontaan sekä palvelun sisältöön ja laadunhallintaan liittyviä asioita. Sääntökirja toimii varhaiskasvatuksen palvelusetelin toiminta- ja menettelytapaohjeena ja palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjaa.

Sääntökirja ei ole sopimus Kirkkonummen kunnan ja palveluntuottajan välillä. Sopimussuhde syntyy palvelusetelitapahtumassa asiakkaan ja palveluntuottajan välille. Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan.

Sääntökirjassa Kirkkonummen kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä mainitut hyväksymisedellytykset palveluntuottajille. Yksityinen palvelujentuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien varhaiskasvatuspalvelujen tuottajaksi. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata sääntökirjaa, voidaan palveluntuottaja poistaa palvelusetelitoimijoiden joukosta.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaluonnosta on ollut mahdollista kommentoida niiden palvelutuottajien, joilla on aikaisempaa kokemusta palvelusetelistä muista kunnista.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto merkitsee palvelusetelin sääntökirjan tiedoksi.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaan.

 

Tiedoksi

-