Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suomenkielinen varhaiskasvatus-​ ja opetusjaosto päättää

1. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2. tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Perjantaina 23.11.2018 lähetetään pöytäkirja sähköisesti pöytäkirjantarkastajille,​ jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 26.11.2018. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä,​ pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä keskiviikkona 28.11.2018 kunnan kotisivuilla ja kunnantalon kolmannessa kerroksessa,​ sivitys-​ ja vapaa-​aikapalveluiden toimiala. Yleinen muutoksenhaku alkaa torstaina 29.11.2018.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Majanen, erkki.majanen@kirkkonummi.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Susan Honka ja Pekka Sinisalo.

 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susan Honka ja Vesa Tarkkanen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.