Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Jolkbyn päiväkoti suljetaan tammikuussa 2019

KIRDno-2018-1534

Valmistelija

  • Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Perustelut

Jolkbyn päiväkoti suljetaan tammikuun alussa. Päiväkodista on tullut ilmoituksia sisäilmaoireista, ja siksi päiväkodin tiloissa on avattu rakenteita, ja niistä on otettu näytteitä. Näytteistä on löytynyt kosteusperäisiä mikrobeja, mikä viittaa siihen, että rakennuksessa on kosteusvaurioita. Vaurioitunut alue on puhdistettu ja eristetty muista tiloista sekä alipaineistettu.

Tilanteesta johtuen varhaiskasvatuksessa on laadittu suunnitelma, jonka mukaisesti lapset sijoittuvat Kantvikin ja Sepänkannaksen päiväkoteihin sekä Heikkilän kouluun. Huoltajilla on myös mahdollisuus hakea lapselleen paikkaa yksityisestä varhaiskasvatuksesta palvelusetelin turvin.

Lasten siirtymistä ja sopeutumista uuteen ympäristöön pyritään tukemaan tutulla ja turvallisella henkilöstöllä.

Asiakkaita ja henkilöstöä on tiedotettu päiväkodin sulkemisesta 13.11.2018. Asiakkaat saivat vielä erikseen tiedokseen suunnitelman lasten sijoittumisesta 14.11.2018. Huoltajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään Jolkbyn päiväkodissa 22.11.2018. Henkilöstölle järjestetään erikseen koolle kutsuttava YT-tilaisuus työpisteen vaihtumiseen liittyen. Henkilöstöä edustavia ammattijärjestöjen pääluottamusmiehiä on myös tiedotettu 13.11.2018.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.