Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Jokirinteen oppimiskeskuksen L2 suunnitelmien hyväksyminen

KIRDno-2017-58

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanne Nylund, rakennuttajainsinööri, hanne.nylund@kirkkonummi.fi
Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon jaosto päätti 17.4.2018 § 31 valita Jokirinteen oppimiskeskuksen palveluntuottajaksi SRV Rakennus Oy:n. Kyseessä on kymmenen vuoden elinkaarivastuun sisältävä kokonaisvastuu-urakka, jossa suunnittelu sisältyy urakkaan. Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnitelmat laatii Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy SRV Rakennus Oy:n toimeksi antamana. Hankkeen tarjouksen mukaisia suunnitelmia on kehitetty ja ne ovat nyt L2-luonnosvaiheessa.

Väestönsuojan laajuuden tarvetta tullaan vielä tarkentamaan jatkosuunnittelussa. Myös oppimismoduulien yksityiskohdat tarkennetaan toteutussuunnittelun yhteydessä.


Liitteet:
- Jokirinteen oppimiskeskuksen L2 suunnitelmat (yleissuunnitelma ja havainnekuvat)


 

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää hyväksyä Jokirinteen oppimiskeskuksen L2 suunnitelmat ja lähettää ne tiedoksi suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle.

Käsittely:

Kai Rajakaltio, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy, Kimmo Hyry, SRV Rakennus Oy ja Anu Raatikainen, SRV Rakennus Oy esittelivät Jokirinteen oppimiskeskuksen L2 suunnitelmat palvelutuotannon jaostolle. Opetustoimen johtaja Leila Kurki ja varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Mirja Toivonen olivat läsnä tämän kokousasian käsittelyn aikana vastaamassa jaoston esittämiin kysymyksiin. Kaikki poistuivat L2 suunnitelmien esittelyn jälkeen klo 18.35.

Keskustelun aikana esittelijä teki seuraavan lisäyksen päätösehdotuksen:
Väestönsuojan pienentämistä suhteessa tarjouspyynnössä esitettyyn ja siitä johtuvaa kustannusvaikutusta tulee vielä tarkentaa jatkosuunnittelussa.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen:

1.
hyväksyä Jokirinteen oppimiskeskuksen L2 suunnitelmat ja lähettää ne tiedoksi suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle.

2.
että väestönsuojan pienentämistä suhteessa tarjouspyynnössä esitettyyn ja siitä johtuvaa kustannusvaikutusta tulee vielä tarkentaa jatkosuunnittelussa.

_____

Todettiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi saapui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 17.35 ja, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anders Adlercreutz saapui klo 17.59 ja poistui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 18.29. Rakennuttajainsinööri Hanne Nylund poistui tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 19.05.

Elina Utriainen saapui kokoukseen tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 19.06, jolloin hänen varajäsen Pekka Poutanen poistui kokouksesta.

Valmistelija

  • Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon jaosto on kokouksessaan 13.9.2018 § 61 hyväksynyt Jokirinteen oppimiskeskuksen L2-suunnitelmat.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää merkitä tiedoksi palvelutuotannon jaoston § 61.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

Vpj. Pekka Sinisalo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo 18:30.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.