Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Valmistelija: Monica Smeds, palvelusihteeri

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Majanen, puheenjohtaja

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää

1. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan, pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Vesa Tarkkanen ja Johanna Fleming

2. tarkastaa tämn pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Perjantaina 22.9.2017 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään tiistaina 26.9.2017. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Tarkkanen ja Johanna Fleming.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.