Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Toissijaisen oppilaaksioton kriteerien täsmentäminen Kirkkonummen suomenkielisessä perusopetuksessa

KIRDno-2017-1193

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto on 18.10.2017 § 22 päättänyt perusopetuksen oppilaaksioton perusteista, lähikoulun osoittamisesta ja hakumenettelystä toissijaiseen kouluun 1.1.2018 alkaen.

Perusopetuslain 28 §:n mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan lähikouluun. Kuhunkin kouluun voidaan ottaa toissijaisia hakijoita vain, mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen, kun alueen oppilaille on osoitettu lähikoulupaikat.

Oppilaaksioton kriteereitä toissijaisessa oppilaaksiotossa on täsmennettävä seuraavasti:

- Lähikoulualueen ulkopuolelta tulevia oppilaita otetaan kouluun ainoastaan, mikäli siellä on tilaa.
- Vuosiluokilla 1 - 2 luokka on täynnä toissijaisten oppilaiden osalta, kun siellä on 22 oppilasta.
- Vuosiluokilla 3 - 9 luokka on täynnä toissijaisten oppilaiden osalta, kun siellä on 24 oppilasta. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää täsmentää oppilaaksioton kriteereitä seuraavasti:

- Lähikoulualueen ulkopuolelta tulevia oppilaita otetaan kouluun ainoastaan, mikäli siellä on tilaa.
- Vuosiluokilla 1 - 2 luokka on täynnä toissijaisten oppilaiden osalta, kun siellä on 22 oppilasta.
- Vuosiluokilla 3 - 9 luokka on täynnä toissijaisten oppilaiden osalta, kun siellä on 24 oppilasta. 

Tämä päätös tulee voimaan 1.8.2018 alkaen.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Tiedoksi

Perusopetuksen koulut