Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kuntalaisbarometrin tulokset / sivistyspalvelut

KIRDno-2018-446

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tutkimusta on tehty vuodesta 1997 alkaen joka toinen vuosi. Kirkkonummen kuntalaisbarometri on Suomessa ainutlaatuinen, siinä mielessä, miten säännöllisesti, pitkään ja laajasti on seurattu kuntalaisten mielipiteitä siitä, miten kunta ja kunnan palvelut ovat kehittyneet. Tutkimuksesta on tullut tärkeä työkalu kunnan toimintojen kehittämisessä.

Kyselyn vastausprosentti on perinteisesti ollut korkea, koska tätä kautta asukkaat voivat vaikuttaa kuntansa toimintaan.

Kysely on lähetetty 2 500 kirkkonummelaiselle. Vastaajat on valittu Väestörekisterikeskuksen suorittaman satunnaispoiminnan perusteella. Vastanneista 81 % on suomenkielisiä ja 19 % ruotsinkielisiä, miehiä 41 % ja naisia 59 %. Vastanneista 36 % edusti lapsiperheitä.

Vuoden 2017 vastausprosentti oli 30 % (n=744), mikä on alhaisin vastausprosentti vuodesta 1997.

Barometrin tavoitteet ovat:
1. Mitata kuntalaisten tärkeimpinä pitämiä kunnan palvelutekijöitä.
2. Mitata kirkkonummelaisten tyytyväisyyttä em. palveluihin.
3. Osoittaa miten kunta kuntalaisten mielestä on kehittynyt.
4. Tarjota kanava kirkkonummelaisten näkemysten kuulemiselle.

Barometrin avulla kunnan toimintaa ja palveluja pystytään seuraamaan ja suunnittelemaan systemaattisesti. Vuodesta 1997 tulokset ovat olleet nousujohteisia.

Barometrin on toteuttanut Intervox Research Oy, kuten aiempinakin vuosina.

Kokouksessa esitetään sivistyspalveluiden tulokset.

Vuoden 2017 kuntabarometri löytyy os. https://www.kirkkonummi.fi/kuntalaisbarometri

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää merkitä Kirkkonummen kunnan kuntalaisbarometri 2017 tiedoksi.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaan.

 

Tiedoksi

Päiväkodit ja koulut