Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Puheenjohtaja toteaa suomenkielisen varhaiskasvtus-​ ja opetusjaoston jäsenet ja muut läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Majanen, erkki.majanen@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus-​ ja opetusjaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.