Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Selvitys päiväkotien ja koulujen väistötiloista sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialalla

KIRDno-2018-1318

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perustelut

Gesterbyn koulun, Kirkkoharjun koulun ja Nissnikun koulun sisäilmaongelmat ovat pakottaneet kunnan hankkimaan väistötiloja opetusta varten. Kunnanvaltuusto hyväksyi 28.5.2018 esitetyt siirtokelpoiset väistötilat em. kouluille. Potentiaalisia muita väistötiloja on myös etsitty kunnan omista ja ulkopuolisilta vuokrattavista tiloista. 

Kirkkoharjun koulu saa siirtokelpoisten koulurakennusten lisäksi väistötiloja 5.–6. vuosiluokkien oppilaille ja pienryhmille (n. 140–200 oppilasta) Nordea-pankin entisistä tiloista Aseman Ostarilla. Tilat on suunniteltu otettavaksi käyttöön lokakuussa 2018.

Kuntatekniikka on tutkinut väistötiloja seuraavissa kiinteistöissä: Aavaranta, Killinmäki, Jorvas High-teck Center, Omnia. Joko tiloja ei ole ollut saatavilla tai tilojen kunto on ollut liian huono, joten näistä kohteista ei ole ollut väistötiloiksi.

Kunnan omista tiloista on selvitetty mm. yksityisten päiväkotien tilamahdollisuuksia sekä lakkautettujen koulujen (Oitbacka, Friggesby) käyttöä väistötiloina. Lisäksi on selvitetty, mahtuuko muiden koulujen ryhmiin oppilaita väistyvistä kouluista. Liitteenä on tarkempi selvitys mahdollisista väistötiloista ja tilattujen siirtokelpoisten väistötilojen kustannuksista.

Asia on käsitelty jaoston kokouksessa 22.8.2018 § 44 (KIRDno-2017-1216). Käsittelyn jälkeen asiakirjassa ilmenneiden laskuvirheiden vuoksi asia tuodaan nyt korjattuna uudelleen jaoston käsittelyyn /Reetta Hyvärinen, vs. suunnittelupäällikkö, asian uudelleen käsittelyyn tehdyt muutokset ja liitteen 3 taulukko.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää merkitä selvityksen tiedoksi.

 

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 


Käsitellyt asiat