Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suomenkielinen varhaiskasvatus-​ ja opetusjaosto päättää

1. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2. tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Perjantaina 12.10.2018 lähetetään pöytäkirja sähköisesti pöytäkirjantarkastajille,​ jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 15.10.2018. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä,​ pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä keskiviikkona 16.10.2018 kunnan kotisivuilla ja kunnantalon kolmannessa kerroksessa,​ sivitys-​ ja vapaa-​aikapalveluiden toimiala. Yleinen muutoksenhaku alkaa torstaina 17.10.2018.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Majanen, erkki.majanen@kirkkonummi.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Outi Saloranta-Eriksson ja Nina Serow, varalla Pekka Sinisalo.

 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Saloranta-Eriksson ja Nina Serow.