Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Puheenjohtaja toteaa suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenet ja muut läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Majanen, erkki.majanen@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.