Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 6.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu