Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 5.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu