Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 4.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu