Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Sivistys-​ ja vapaa-​aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tähän kokoukseen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Anna-Mari Toikka ja Erkki Majanen.