Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannusten korvaukset 2018

KIRDno-2018-117

Valmistelija

  • Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suomen Kuntaliitto on 4.1.2018 päivätyllä yleiskirjeellään 29/2017 lähettänyt suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2018.

Kirkkonummen kunnallisessa perhepäivähoidossa noudatetaan Kuntaliiton vuosittain vahvistamaa suositusta kustannuskorvauksista.

Oheismateriaali: Kuntaliiton yleiskirje 29/2017

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää, että Kirkkonummen kunnallisessa perhepäivähoidossa noudatetaan 1.1.2018 alkaen Suomen Kuntaliiton vahvistamaa suositusta kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2018.

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Perhepäivähoidon ohjaaja, Asiakaspalvelusihteeri