Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Koulumatka - tiellä kulkeminen Pihlajatie 28 lähimmille pysäkeille

KIRDno-2017-1650

Valmistelija

  • Tiina Koivisto, hallintopäällikkö, tiina.koivisto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus saada maksuton koulumatkakuljetus tai riittävää kuljettamis- ja saattoavustusta, jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi, tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Sivistyslautakunta on 2.4.2014 § 24 päättänyt koulukuljetusperiaatteista, joiden mukaan kunta voi pyytää koulumatkan liian vaarallisuuden arvioimiseksi toisen viranomaisen lausunnon. Toinen viranomainen voi olla esimerkiksi poliisi.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on 17.12.2017 antanut lausunnon Pihlajatie 28 numerosta kulkeminsesta lähimmille pysäkeille Turuntien varteen ja pysäkeillä odottamisen liiasta vaarallisuudesta.

Pihlajatie ei ole liian vaarallinen millekään ikäryhmälle. Liikenne tiellä on vähäistä asukasliikennettä. Turuntiellä liikenne on vilkasta varsinkin aamuisin, jonka vuoksi tiellä kulkeminen on liian vaarallista  noin 90 metrin matkan Veikkolan keskustan suuntaan esikoulu – 4. luokan oppilaille. Paras tien ylityskohta on pysäkkien kohdalla, jossa näkyvyys on molempiin suuntiin hyvä. Pihlajatien kohdalla ei Turuntien ylitystä suositella, koska siitä näkemä on huonompi ja tien vartta joutuu kuitenkin pysäkeille kulkemaan. Varsinkin aamusta on vaikea päästä tien yli, kun ajoneuvoja on runsaasti liikkeellä ja ajoneuvojen välin arvioiminen ja sopivan ylitysajankohdan löytyminen on pienelle lapselle suoralla tieosuudellakin vaikeaa. Iltapäivällä liikenne on harvempaa ja ylitysajakohta on helpommin arvioitavissa. Tien ylittäminen on aamuisin liian vaarallista esikoulu – 4. luokan oppilaille ja iltapäivisin esikoulu – 3:n luokan oppilaille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistystoimenjohtaja

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää poliisin lausunnon perusteella, että

1

Pihlajatie ei ole liian vaarallinen millekään ikäryhmälle

2

kulkeminen Pihlajatieltä alkaen Turuntiellä noin 90 metriä Veikkolan suuntaan  on vaarallista esikoulu – 4. luokan oppilaille,

3

Turuntien ylittäminen on aamuisin liian vaarallista esikoulu – 4. luokan oppilaille ja iltapäivisin esikoulu – 3:n luokan oppilaille.

 

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Koulukuljetuksen järjestelijät