Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu