Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Valmistelija

  • Tarja Tallgren, tarja.tallgren@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sivistys- ja vapaa-aika lautakunta päättää

1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Perjantaina 2.11.2018  lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille,​ jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 5.11.2018. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä,​ pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävissä keskiviikkona 8.11.2018 kunnan kotisivuilla ja kunnantalon kolmannessa kerroksessa, sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimiala. Yleinen muutoksenhaku alkaa torstaina 9.11.2018.

Ehdotus

Esittelijä

  • Linda Basilier, linda.basilier@kirkkonummi.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Markus Myllyniemi ja Anna-Mari Toikka.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markus Myllyniemi ja Anna-Mari Toikka.