Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Tarja Tallgren, tarja.tallgren@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Linda Basilier, linda.basilier@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen lailllisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.