Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 3.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu