Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin tilannekatsaus 31.12.2018

KIRDno-2017-1228

Valmistelija

  • Tarja Kotamäki, tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Taustaa

Kunnanvaltuusto päätti 4.12.2017 talousarviokäsittelyn yhteydessä, että varhaiskasvatuksen palveluseteli otetaan määräaikaisena käyttöön kahdeksi - neljäksi vuodeksi 1.8.2018 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisän rinnalle.

Tässä tilannekatsauksessa kerrotaan lasten määrän kehityksestä, asiakaspalautteista sekä sääntökirjan ja palvelusetelin maksuperusteiden päivittämistarpeesta.

Lasten määrän kehittyminen

Elokuussa 2018 lasten määrä suomen- ja ruotsinkielisessä yksityisissä päiväkodeissa oli yhteensä 427 lasta, joista 330 lasta oli palvelusetelin piirissä. Tuolloin noin 100 lasta hoidettiin yksityisen hoidon tuella. Joulukuussa 2018 yksityisissä päiväkodeissa oli lapsia yhteensä 486, joista 400 oli palvelusetelin piirissä ja yksityisen hoidon tuella olevia oli 86.

Palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa lasten määrä on lisääntynyt odotetusti ja yksityisissä päiväkodeissa vapaiden paikkojen määrä on vähentynyt.

Suunnitelmakauden 2018-2020 tavoitteena on lisätä yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta niin, että yksityisen varhaiskasvatuksen osuus tarjonnasta olisi 25%. 31.12.2018 yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli 23 % kunnan varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Toukokuun lopussa 2018 yksityisen varhaiskasvatuksen osuus oli 21 %.

 

Asiakaspalaute

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin lokakuussa. Yksityisen varhaiskasvatuksen vastauksia tuli 124 (suomi ja ruotsi).  Palvelusetelivastaukset olivat melkein kaikki positiivisia ja lähes kaikki vastaajat voisivat suositella palveluseteliä myös muille. Palveluseteliä kiitettiin mm. siitä, että se tuo tasa-arvoa eri varhaiskasvatusmuotojen välille hoitomaksun suhteen ja lisää valintamahdollisuuksia alueilla. Palvelusetelille toivottiin myös jatkoa.

 

Palvelusetelin sääntökirja

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja määrittelee palvelusetelillä järjestettyä varhaiskasvatustoimintaa. Nyt, kun toiminta on ollut käynnissä elokuusta 2018 alkaen, on huomattu joitakin päivitystarpeita sääntökirjaan. Päivitykset liittyvät pääsääntöisesti käsitteiden tarkempaan avaamiseen. Palvelusetelituotteiden varhaiskasvatusaikakerrointen määrää tulee myös päivittää, jotta palveluseteli vastaisi niitä tuntirajoja, joiden perusteella kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määritellään. Tällöin yksityisen palveluntuottajan määrittelemät palvelusetelillä järjestetyn varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut olisivat saman suuruiset.

Sääntökirjan muutosesitykset tuodaan lautakunnalle helmikuussa, ja niitä esitetään tulemaan voimaan 1.8.2019 alkaen, jolloin palveluseteli olisi ollut käytössä yhden vuoden. Kevään aikana valmistellaan uudet sopimukset palvelusetelituottajien ja kunnan kanssa.

Sääntökirjan muutoksia käsitellään yhdessä palveluntuottajien kanssa varhaiskasvatuksen yhteisessä esimiespäivässä.

 

Muuta

Kunnan valtuuston päätös palvelusetelin kokeiluajasta kahdesta neljään vuoteen vaikuttaa varsinkin pienten palveluntuottajien päätöksiin ryhtyä palvelusetelituottajaksi. Siksi palvelusetelin ottamisesta varhaiskasvatuksen palveluvalikkoon yhtenä toimintamuotona olisi tarpeen päättää vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee yllä mainitun tilannekatsauksen tiedokseen.

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Yksityiset päiväkodit, palveluohjaajat