Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Maksuttoman koulukuljetuksen kilpailutetun liikennöinnin sopimusten valvonta lv 2018-2019

KIRDno-2018-1179

Valmistelija

  • Tiina Koivisto, hallintopäällikkö, tiina.koivisto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on pyytänyt sivistys- ja vapaa- aikalautakuntaa selvittämään, miten koulukuljetusten sopimusten toteutumista valvotaan.

Selvitys lukuvuoden 2018 - 2019 kilpailutetun liikennöinnin valvonnasta liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää

viedä selvityksen sopimusten toteutuksen valvonnasta tiedoksi kunnanhallitukselle.

 

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Hallintopäällikkö Tiina Koivisto oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kunnanhallitus