Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Tarja Tallgren, tarja.tallgren@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Linda Basilier, linda.basilier@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Esittelijä ehdotti asialistan käsittelyjärjestystä muutettavan. Pykälät 7, 8 ja 9 ehdotettiin käsiteltävän pykälän 3 jälkeen, ennen pykälää 4. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti käsitellä pykälät 7, 8 ja 9 pykälän 3 jälkeen.