Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu