Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu