Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 2.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu