Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu