Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Justering av protokollet

Päätös

Till protokolljusterare valdes medlemmar Elina Kinnunen och Tony Björk.