Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu