Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Elina Kinnunen ja Tony Björk.