Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksissa

KIRDno-2017-1287

Valmistelija

  • Tiina Koivisto, hallintopäällikkö, tiina.koivisto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hallintosäännössä (§ 10, 1.6.2017) on määritelty, että kunnassa on nuorisovaltuusto, jonka kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa, kuntatekniikan lautakunnassa, suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa, ruotsinkielisessä varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa sekä vapaa-aikajaostossa sekä kutsuttuna muissa toimielimissä (§ 168 hallintosääntö 1.6.2017).

Kirkkonummen nuorisovaltuusto järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan 31.10.2017. Nuorisovaltuustossa on 13 nuorisovaltuutettua.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Saga Lavi, 1. varapuheenjohtajaksi Emma Alppi, 2. varapuheenjohtajaksi Arttu Leskinen ja sihteeriksi Aapo Saranpää.

Nuorisovaltuusto valitsi edustajansa seuraaviin lautakuntiin ja jaostoihin:

  • Kuntatekniikan lautakunta: Akseli Kiviniemi ja varaedustaja Arttu Leskinen.
  • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta: Onni Virtanen ja varaedustaja Akseli Jokinen.
  • Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto: Alexandra Obrey ja varaedustaja Rasmus Lundell.
  • Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto: Arttu Leskinen ja varaedustaja Kaisa Klippi.
  • Vapaa-aikajaosto: Aapo Saranpää ja varaedustaja Ville Nenonen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle tiedoksi, että nuorisovaltuustoa edustaa sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeudella Onni Virtanen ja hänen ollessa estynyt Akseli Jokinen.
Läsnäolo-oikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin asioihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.

 

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianomainen