Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Koulumatka - Hiekkaharjuntie 91 ja lähimmät pysäkit

KIRDno-2017-1427

Valmistelija

  • Tiina Koivisto, hallintopäällikkö, tiina.koivisto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Lausunto koulumatkakuljetuksen myöntämisen perusteeksi: Hiekkaharjuntie 91 ja lähimmät pysäkit

Sivistys ja vapaa-aikalautakunta

Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus saada maksuton koulumatkakuljetus tai riittävää kuljettamis- ja saattoavustusta, jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi, tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Sivistyslautakunta on 2.4.2014 § 24 päättänyt koulukuljetusperiaatteista, joiden mukaan kunta voi pyytää koulumatkan liian vaarallisuuden arvioimiseksi toisen viranomaisen lausunnon. Toinen viranomainen voi olla esimerkiksi poliisi.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on 22.9.2017 antanut lausunnon Hiekkaharjuntie 91 ja lähimmät pysäkit liiasta vaarallisuudesta.

Hiekkaharjuntiellä kulkeminen ei ole liian vaarallista millekään ikäryhmälle. Liikenne tiellä on vähäistä asukasliikennettä ja lisäksi nopeusrajoitus on alhainen.

Eestinkyläntien varressa, Hiekkaharjuntien risteyksestä lähimmille pysäkeille tien vartta kulkeminen on liian vaarallista esikoulu - 1 lk:n oppilaille. Eestinkyläntien ylitys Hiekkaharjuntien vastakkaiselle puolen olevalle pysäkille on liian vaarallista esikoulu- 1 lk:n oppilaille

Pysäkeillä odottaminen ei ole liian vaarallista millekään ikäryhmälle.

Kummallakaan tiellä ei ole valaistusta, joten heijastinliivien käyttöä suositellaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

 

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää poliisin lausunnon perusteella, että

1

Hiekkaharjuntiellä kulkeminen ei ole liian vaarallista millekään ikäryhmälle,

2

Eestinkyläntien varressa, Hiekkaharjuntien risteyksestä lähimmille pysäkeille tien vartta kulkeminen on liian vaarallista esikoulu - 1 lk:n oppilaille,

3

Eestinkyläntien ylitys Hiekkaharjuntien vastakkaiselle puolen olevalle pysäkille on liian vaarallista esikoulu- 1 lk:n oppilaille,

4

pysäkeillä odottaminen ei ole liian vaarallista millekään ikäryhmälle.

 

 

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kuljetuksen järjestelijät