Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Asiakirjojen allekirjoittaminen ja kunnan nimenkirjoitus sivistystys- ja vapaa-aikapalveluissa, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

KIRDno-2017-1349

Valmistelija

  • Tiina Koivisto, hallintopäällikkö, tiina.koivisto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Asiakirjojen allekirjoittaminen ja kunnan nimenkirjoitus

 

Toimielimen puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittavat ja varmentavat viranhaltijat, jotka toimielin on tehtävään valtuuttanut. Valtuutus voi olla yleinen tai tiettyä asiaa varten annettu ja toistaiseksi voimassa oleva tai ajallisesti rajattu (Kirkkonummen kunnan hallintosääntö 1.6.2017, § 188).

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa sivistystoimenjohtaja ja varmentaa hallintopäällikkö, varhaiskasvatuksen johtaja, opetustoimen johtaja, päivähoito- ja opetusasiainpäällikkö tai vapaa-aikatoimen johtaja, ellei sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ole valtuuttanut tähän toista henkilöä.

 

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.